1. letnik

Osnove biologije, celična zgradba, tkiva in organi, organski sistemi živali in rastlin, razvoj in razmnoževanje, organizmi in okolje

Predmet prvega letnika biokemija

Predmet 1. letnika biokemije

Predmet 1. letnika biokemije