Skip available courses

Available courses

Skupni predmet 1. letnika

Predmet 1. letnika kemije in kemijskega inženirstva

Izbirni predmet kemijske tehnologije in kemijskega inženirstva

Predmet 1. letnika kemije

Predmet 2. letnika kemije

Predmet tretjega letnika kemije

Predmet 3. letnika kemije

Predmet 3. letnika kemije

Predmet 3. letnika kemije

Predmet 3. letnika kemije

Strokovni izbirni predmet 2. in 3. letnika kemije

Osnove biologije, celična zgradba, tkiva in organi, organski sistemi živali in rastlin, razvoj in razmnoževanje, organizmi in okolje

Predmet 1. letnika biokemije

Predmet 1. letnika biokemije

Predmet 2. letnika biokemije

Predmet 2. letnika biokemije

Predmet 2. letnika biokemije

Predmet 2. letnika biokemije

Predmet 3. letnika biokemije

Predmet 3. letnika biokemije

Predmet 3. letnika biokemije

Predmet 3. letnika biokemije

Predmet 3. letnika biokemije

Predmet 2. letnika kemijskega inženirstva

Predmet 2. letnika kemijskega inženirstva

Predmet 2. letnika kemijskega inženirstva

Predmet 2. letnika kemijskega inženirstva

Predmet 3. letnika kemijskega inženirstva

Predmet 3. letnika kemijskega inženirstva

Predmet 1. letnika tehniške varnosti

Predmet 2. letnika tehniške varnosti

Predmet 1. letnika tehniške varnosti

Predmet prvega letnika kemijske tehnologije

Predmet 1. letnika kemijske tehnologije

Predmet 2. letnika kemijske tehnologije

Predmet drugega letnika kemijske tehnologije

Predmet 2. letnika kemijske tehnologije

Predmet 3. letnika kemijske tehnologije

Predmet 3. letnika tehniške varnosti

Predmet 3. letnika kemijske tehnologije

Predmet 3. letnika kemijske tehnologije

Izbirni predmet VŠP kemijska tehnologija

Predmet 1. letnika IZREDNEGA študija kemijske tehnologije

Predmet 1. letnika kemijske tehnologije - IZREDNI ŠTUDIJ

Predmet 1. letnika MŠP Kemija

Predmet 1. letnika MŠP Kemija

Izbirni predmet MŠP Kemija

Predmet magistrskega študija kemije

Predmet 1. letnika MŠP Biokemija

Predmet 1. letnika magistrskega študija biokemije

Temeljni izbirni predmet MŠP Biokemija

Temeljni izbirni predmet MŠP Biokemija

Izbirni predmet MŠP Biokemija

Predmet 1. letnika MŠP Biokemija

Predmet 1. letnika MŠP Kemijsko inženirtvso

Predmet 1. letnika MŠP Kemijsko inženirstvo

Predmet 2. letnika MŠP Kemijsko inženirstvo

Izbirni predmet MŠP Kemijsko inženirstvo

Predmet 1. letnika MŠP Tehniška varnost

Predmet 1. letnika MŠP Kemijsko izobraževanje

Izbirni predmet prvega in drugega letnika

Izbirni predmet 1. in 2. letnika

Predmet 1l letnika smeri Gozdarstvo in obnovljivi viri energije (BF)

Izbirni predmet 1. letnika študentov Fakultete za strojništvo (FS)

Predmet 1. letnika farmacije (FFA)

Predmet 1. letnika biologije (BTF)

Predmet 1. letnika študentov fizike (FMF)

Izbirni predmet študentov  fizike (FMF)

Predmet 1. letnika študentov PEF

Predmet študentov NTF (Geologija, geotehnologija in okolje, Inženirstvo materialov)

Predmet študentoV NTF (Geotehnologija in rudarstvo, Metalurške tehnologije)