Skip available courses

Available courses

Predmet prvega semestra 1. letnika  kemije

Predmet prvega letnika kemije

Predmet drugega semestra 1. letnika  kemije

Predmet prvega letnika  kemije

Predmet prvega letnika kemije

Izbirni predmet drugega letnika kemije

Predmet drugega letnika kemije

Predmet drugega letnika kemije

Izbirni predmet drugega letnika kemije

Izbirni strokovni predmet tretjega letnika kemije

Izbirni predmet tretjega letnika kemije

Predmet tretjega letnika kemije

Predmet tretjega letnika kemije

Predmet tretjega letnika kemije

Predmet tretjega letnika kemije

Strokovni izbirni predmet tretjega letnika kemije

Izbirni predmet magistrskega študija kemije

Predmet prvega letnika magistrskega študija kemije

Predmet prvega letnika magistrskega študija kemije

Izbirni predmet magistrskega študija kemije

Sktrokovni izbirni predmet magistrskega študija kemije

Izbirni predmet magistrskega študija kemije

Strokovni izbirni predmet magistrskega študija kemije

Predmet drugega letnika magistrskega študija kemije

Izbirni predmet drugega letnika magistrskega študija kemije

Predmet prvega letnika biokemije

Predmet prvega letnika biokemije

Predmet 1. letnika biokemije

Predmet prvega letnika biokemije

Predmet prvega letnika študija biokemije

Predmet prvega letnika biokemije

Predmet drugega letnika biokemije

Predmet drugega letnika biokemije

Predmet drugega letnika biokemije

Predmet drugega letnika biokemije

Strokovni izbirni predmet 3. letnika biokemije

Predmet 3. letnika biokemije

Predmet tretjega letnika biokemije

Predmet tretjega letnika biokemije

Predmet tretjega letnika biokemije

Strokovni izbirni predmet tretjega letnika biokemije

Izbirni predmet tretjega letnika biokemije

Predmet 1 letnika magistrskega študija Biokemije

Izbirni predmet magistrskega študija biokemije

Predmet 1 letnika magistrskega študija biokemije

Predmet drugega letnika magistrskega študija biokemije

Izbirni predmet druge stopnje biokemije

Splošni izbirni predmet magistrskega študija kemije

Splošni izbirni predmet magistrskega študija biokemije

Izbirni predmet drugega letnika magistrskega študija.

Predmet drugega letnika magistrskega študija biokemije

Predmet drugega letnika magistrskega študija biokemije

Strokovni izbirni predmet 2. letnika 2. stopnje biokemije

Predmet prvega letnika kemijskega inženirstva

Predmet prvega letnika kemijskega inženirstva

Predmet prvega letnika kemijskega inženirstva

Predmet prvega letnika kemijskega inženirstva

Predmet 2. letnika kemijskega inženirstva

Predmet drugega letnika kemijskega inženirstva

Predmet drugega letnika kemijskega inženirstva

Strokovni izbirni predmet 2&3 letnika kemijskega inženirstva

Predmet drugega letnika kemijskega inženirstva

Predmet drugega letnika kemijskega inženirstva

Strokovni izbirni predmet drugega ali tretjega letnika kemijskega inženirstva

Izbirni predmet drugega in tretjega letnika kemijskega inženirstva

Predmet tretjega letnika kemijskega inženirstva

Predmet prvega letnika magistrskega študija kemijskega inženirstva

Strokovni izbirni predmet magistrskega študija kemijskega inženirstva

Predmet prvega letnika magistrskega študija kemijskega inženirstva

Predmet prvega letnika magistrskega študija kemijskega inženirstva

Strokovni izbirni predmet magistrskega študija kemijskega inženirstva

Predmet drugega letnika kemijskega inženirstva

Izbirni predmet drugega letnika magistrskega študija kemijskega inženirstva

Predmet drugega letnika magistrskega študija kemijskega inženirstva

Predmet prvega letnika kemijske tehnologije

Predmet drugega semestra prvega letnika kemijske tehnologije

Predmet  prvega letnika kemijske tehnologije

Predmet prvega letnika VSŠ kemijska tehnologija

Predmet 1. letnika kemijske tehnologije

Predmet prvega letnika izrednega študija kemijske tehnologije

Predmet prvega letnika izrednega študija kemijske tehnologije

Predmet prvega legnika kemijske tehnologije

Predmet drugega letnika kemijske tehnologije

Predmet drugega letnika kemijske tehnologije

Predmet drugega letnika VSŠ kemijska tehnologija

Izbirni predmet 2&3 letnika  VSŠ kemijska tehnologija

Predmet drugega letnika VSŠ kemijska tehnologija

Izbirni predmet drugega in tretjega letnika kemijske tehnologije

Predmet drugega letnika študija kemijske tehnologije

Strokovni izbirni predmet drugega letnika kemijske tehnologije

Predmet drugega letnika IZREDNEGA študija kemijske tehnologije

Predmet tretjega letnika kemijske tehnologije

Obvezni premet 3. letnika kemijske tehnologije - IZREDNI ŠTUDIJ

Predmet tretjega letnika VSŠ kemijska tehnologija

Predmet 3. letnika kemijske tehnologije

Predmet 3. letnika IZREDNEGA študija kemijske tehnologije

Predmet 1. letnika tehniške varnosti

Predmet prvega letnika tehniške varnosti

Predmet prvega letnika tehniške varnosti

Predmet drugega letnika tehniške varnosti

Predmet drugega letnika tehniškega varstva

Predmet 2. letnika tehniške varnosti

Izbirni predmet 2. letnika tehniške varnosti

Predmet tretjega letnika tehniške varnosti

Izbirni predmet tretjega letnika tehniške varnosti

Predmet prvega letnika magistrskega študija tehniške varnosti

Izbirni predmet magistrskega študija tehniške varnosti

Predmet drugega letnika magistrskega študija tehniške varnosti

Izbirni predmet 1. ali 2.  letnika

Splošni izbirni predmet.

Izbirni predmet visokošolskega študija za IZREDNI ŠTUDIJ.

Obvezni predmet 1. letnika na Pedagoški fakulteti

Analizna kemija za študente laboratorijske biomedicine

Predmet 1. letnika enovitega magistrskega študijskega programa Farmacija

Predmet drugega letnika magistrskega študija kemijskega izobraževanja

Izbirni predmet 1. letnika študija na Fakulteti za strojništvo

Izbirni predmet 1. ali 2. letnika študija fizike na FMF

Obvezni predmet 1. letnika smeri  Gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri na BTF

Obvezni predmet 1. letnika na Pedagoški fakulteti

Predmet tretjega letnika FMF

Testni predmet

Predment doktorskega študija Varstva okolja


Skip novice spletnega mesta

Novice spletnega mesta

(No news has been posted yet)