Skupni predmet  ima spletno učilnico na strežniku FRI