This is the place where open study resources authored by FKKT teachers, mainly in English, are available.

Na tem mestu so dostopna odprta študijska gradiva, pretežno v angleščini, kiso jih pripravili učitelji s FKKT.