Izbirni predmet  2. ali 3. letnika programov Kemija / Biokemija / Kemijsko inženirstvo (UL FKKT).