Predmet Analizna kemija 1. letnika dvopredmetnega študija Kemija na Pedagoški fakulteti.