Izbirni predmeti

Strokovni izbirni predmet 2. in 3. letnika VSŠ kemijska tehnologija