Izbirni predmet različnih programov in letnikov na 1. stopnji študija.