Predmet 1. letnika Naravoslovno tehnične fakultete , smer Geotehnologija in rudarstvo ter Metalurške tehnologije (VSŠ)