Izbirni predmet naslednjih smeri in letnikov: 3. letnik biokemije,  2&3 letnik kemije.