Predmet 1. letnika dvopredmetnega študija Kemija+x na Pedagoški fakulteti